Tarieven en Vergoedingen

Een eerste consult/behandeling duurt meestal tussen de 60 tot 90 minuten en bestaat uit een intakegesprek om samen uw medische historie in kaart te brengen, met aanvullend een korte behandeling. Ter voorbereiding op onze 2e afspraak, zal ik naar aanleiding van de vragenlijst een behandelplan opstellen.

In de vervolgconsulten wordt de verbetering van de klachten gemonitord en de therapie waar nodig bijgesteld.

Na 5 behandelingen moet er een significante verbetering van klachten zijn opgetreden. Het aantal behandelingen dat nodig is, is afhankelijk van de ernst en duur van de klachten en de therapietrouw.

Een consult in de praktijk bestaat uit:

  • het duidelijk in kaart brengen van uw huidige klachten
  • reflexzonebehandelingen ter verlichting van uw klachten
  • eventueel doorverwijzen naar een andere medisch hulpverlener

Vergoedingen

Doordat de praktijk voldoet aan de hoge opleidings- en praktijkeisen van onderstaande beroepsverenigingen vergoeden de meeste ziektekostenverzekeraars de behandelingen gedeeltelijk of volledig.

Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar zodat u weet waar u aan toe bent, maar laat dit nooit leidend zijn met betrekking tot uw gezondheid. U heeft geen verwijsbrief nodig van uw huisarts.

De praktijk is ook opgenomen in de VGZ zorggids onder Voetreflexpraktijk Ruta.

AGB-code: 90-057904/ AGB-praktijkcode: 90-049506/

KvK Voetreflexpraktijk Ruta 51967928

Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven (inclusief BTW).

 

Volwassenen
1e consult: kennismaking/intake/korte behandeling (80-90 min) € 90,00
vervolgafspraak (60 min) € 75,00
Kinderen tot 16 jaar:
1e consult: kennismaking/intake/korte behandeling (60min) € 70,00
vervolgafspraak kind (60 min) € 50,00

 Geef eens een origineel cadeau! Geef een reflexzonemassage!

 

 

VBAG
Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze is een beroepsvereniging voor zelfstandige, professionele beroepsbeoefenaars van natuurlijke geneeswijzen. Door middel van strenge selectiecriteria (o.a. opleiding), een registratiesysteem, beroepscode, een Klacht- en Tuchtregeling en de verplichte bijscholing wordt een bestand van bekwame en deskundige natuurgeneeskundigen opgebouwd. VBAG Registratienummer 2140505

De opleiding die ik heb gevolgd voldoet aan de eisen van V.B.A.G. Jaarlijkse bij – en nascholing is verplicht. Informeer bij Uw ziektekostenverzekeraar, of deze de kosten gedeeltelijk of helemaal vergoedt. U heeft geen verwijsbrief nodig van uw huisarts.

RBCZ

Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg. De stichting RBCZ is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op HBO-niveau) certificeert en registreert. RBCZ Licentienummer 911885R

Alleen therapeuten op Hbo-niveau en artsen binnen de complementaire zorg worden geregistreerd in het openbare register van RBCZ. Zij mogen de beschermde titel voeren Registertherapeut BCZ®.

 

Afspraak annuleren

Indien u een afspraak wilt verplaatsen, is dit geen probleem. Indien een afspraak niet of niet tijdig (minimaal 24 uur vooraf) afgezegd wordt, ben ik helaas genoodzaakt deze in rekening te brengen.

VBAGlogo